Ajatuksia alaistaidoista – älykäs organisaatio

Alaistaidot on aihekokonaisuus, mistä olisi syytä puhua enemmän. Toimitusjohtajaa lukuunottamatta, organisaatiotasosta riippumatta, jokainen on jonkun alainen, joten miksi näiden taitojen merkityksestä kuuluu